Delaware casinoFootball betseveryusefullHow to win at pokerevery usefullusefullOnline no deposit bonus codesTragaperras en el casino
Travel Services
info@sorstravel.com | T : +62.21.314 01 58 (Jakarta) | T : +90.212.244 33 00 (Istanbul)

VOCABULARY THE NUMBERS
Yes : Evet 1 : Bir
No : Hayır 2 : İki
Hello : Merhaba 3 : Üç
Good morning : Günaydın 4 : Dört
Good evening : İyi akşamlar 5 : Beş
Good Night : İyi geceler 6 : Altı
How are you ? : Nasılsınız? 7 : Yedi
I am fine : İyiyim 8 : Sekiz
Thank you: Teşekkür ederim 9 : Dokuz
Excurse me : Özür dilerim 10 : On
Please : Lütfen 11 : Onbir
Not at all : Bir şey değil 12 : Oniki
Nice: Güzel 13 : Onüç
Good : İyi 14 : Ondört
Bad : Kötü 20 : Yirmi
How much ? : Ne kadar? 30 : Otuz
Cheap : Ucuz 35 : Otuzbeş
Expensive : Pahalı 40 : Kırk
Much : Çok 50 : Elli
Less: Az 60 : Altmış
Water : Su 70 : Yetmiş
Milk : Süt 80 : Seksen
Salt : Tuz 90 : Doksan
Spice: Biber 100 : Yüz
Tea : Çay 200 : İkiyüz
Beer : Bira 1,000: Bin
Wine : Şarap 1.000.000: Bir milyon
White: Beyaz 1.000.000.000: Bir milyar
Red : Kırmızı
Bread : Ekmek
Coffee : Kahve
Sugar : Şeker
Ice : Buz
Palace: Saray
Mosque : Camii
River : Nehir
Sea : Deniz

Usefull Every Day Phrases

How are you?
I’m fine.
Do you speak English?
Pleased to meet you.
See you soon.
I can’t speak Turkish.
Please speak more slowly.
I don’t understand.
Please write it down for me.
Can you help me?
Where is/are …?
Can I have …?
Where are the toilets?
Is there a … here?
Where can I get …?
I would like …
How much is it?
Where do I pay?
Can you help me? (in a shop)
What time is it?
Go away!
Excellent!
Nasılsın?
İyiyim.
İngilizce konuşuyor musunuz?
Memnun oldum.
Görüşmek üzere.
Türkçe bilmiyorum.
Lütfen, daha yavaş konuşur musunuz?
Anlamıyorum.
Lütfen yazar mısınız?
Bana yardım edebilir misiniz?
… nerede?
… rica ediyorum.
Tuvaletler nerede?
Burada … var mı?
… nerede bulabilirim?
… istiyorum.
Bu ne kadar?
Kasa nerede?
Bakar mısınız?
Saat kaç?
Çekil!
Çok güzel.